CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon

Admitere

Admitere 2022

Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău anunţă admiterea 2022 – 2023 la următoarele specialităţi:

Înmatriculare după studii gimnaziale
✅TURISM, calificare agent de turism 4 ani
✅Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice, calificarea recepționer, 4 ani
✅Tehnologia produselor obținute prin fermentare, Tehnician-tehnolog, 4 ani
✅Viticultură și oenologie, calificarea Agronom
Învățământ DUAL, 2, ani, după studii de BAC/ 11 clase generale sau Școală profesională cu meserie conexă
✅Turism, calificarea agent de turism
✅ Tehnologia produselor de origine vegetală, calificarea Tehnician în industria alimentară
Comisia de admitere: 069594462

TUR VIRTUAL

Programele de formare profesională tehnică postseundară se finalizează cu susţinerea benevolă a examenului naţional de Bacalaureat (la finele anului III de studii) şi cu susţinerea obligatorie a examenului de calificare şi/sau a lucrării de diplomă (la finele anului IV), cu eliberarea diplomei de studii profesionale, care conferă dreptul de încadrare în câmpul muncii conform calificării obţinute.

Instruirea se realizează în limba română. În anul patru de studii se elevii beneficiază de instruire la catedra militară, obţinând la finele studiilor livret militar.

Dispunem de cămin, cantină, sală sportivă, sală de forță, sală festivă, sală de calculatoare, WIFI- acoperire  totală, lot demonstrativ;

Actele necesare:
Înscrierea candidaţilor se efectuează la solicitarea acestora în baza cererii cu prezentarea actelor oficiale:

  • Actul de studii, în original cu anexa respectivă;
  • 6 fotografii cu dimensiunea 3×4;
  • Adeverinţa ce confirmă statutul de copil orfan sau care atestă deficiențe fizice şi senzoriale, sau la care părinţii sunt participanţi la conflicte militare;
  • Copia adeverinţei de recrut (băieţi);
  • Buletinul de identitate/ Certificatul de naştere

Planul de înmatriculare în anul de studii 2021 – 2022 a elevilor în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar.

Denumirea specialității Cod specialitate Admiterea 2021 total/ inclusiv candidaţi din raioanele de est Cu finanţare bugetară/ inclusiv candidaţi din raioanele de est Pe bază de contract
Turism 101510 23 20 3
Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice 101310 23 20 3
Viticultură și oenologie 81230 22 20 2
Tehnologia produselor obținute prin fermentare 72160 23 20 3
Tehnologia produselor de origine vegetală(DUAL) 72150 12 12 0
Turism(DUAL) 811013 12 12 0

REZULTATELETURULUII      2022

Elevii înmatriculați TURUL I 2022