CEVVC Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău
+373 223 26 408 Telefon

Admitere

Admitere

Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău anunţă admiterea 2021 – 2022 la următoarele specialităţi:

 • Turism;
 • Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice, după 9 clase;
 • Tehnologia produselor obținute prin fermentare, după 9 clase;
 • Viticultură și oenologie, după 9 clase;
 • Tehnologia produselor de origine vegetală (învățământ dual), după 11 clase, BAC, școală profesională cu meserii conexe;
 • Viticultură și vinificație(învățământ dual), după 9 clase;

 

TUR VIRTUAL

Programele de formare profesională tehnică postseundară se finalizează cu susţinerea benevolă a examenului naţional de Bacalaureat (la finele anului III de studii) şi cu susţinerea obligatorie a examenului de calificare şi/sau a lucrării de diplomă (la finele anului IV), cu eliberarea diplomei de studii profesionale, care conferă dreptul de încadrare în câmpul muncii conform calificării obţinute.

Instruirea se realizează în limba română. În anul patru de studii se elevii beneficiază de instruire la catedra militară, obţinând la finele studiilor livret militar.

Dispunem de cămin, cantină, sală sportivă, sală de forță, sală festivă, sală de calculatoare, WIFI- acoperire  totală, lot demonstrativ;

Actele necesare:
Înscrierea candidaţilor se efectuează la solicitarea acestora în baza cererii cu prezentarea actelor oficiale:

 • Actul de studii, în original cu anexa respectivă;
 • 6 fotografii cu dimensiunea 3×4;
 • Adeverinţa ce confirmă statutul de copil orfan sau care atestă deficiențe fizice şi senzoriale, sau la care părinţii sunt participanţi la conflicte militare;
 • Copia adeverinţei de recrut (băieţi);
 • Buletinul de identitate/ Certificatul de naştere

Planul de înmatriculare în anul de studii 2021 – 2022 a elevilor în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar.

Denumirea specialității Cod specialitate Admiterea 2021 total/ inclusiv candidaţi din raioanele de est Cu finanţare bugetară/ inclusiv candidaţi din raioanele de est Pe bază de contract
Turism 101510 22 17 5
Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice 101310 22 20 2
Viticultură și oenologie 81230 25 25 0
Tehnologia produselor obținute prin fermentare 72160 22 20 2
Tehnologia produselor de origine vegetală(DUAL) 72150 12 12 0
Viticultură și vinificație(DUAL) 811013 12 12 0

Elevii admiși la studii în baza Concursului de ADMITERE 2021


Specialitatea 101510 Turism

Nr. d/o Numele/ Prenumele Media de concurs MC Hotărârea comisiei
1 Todirica Mirela 8,95 Admis buget
2 Ctitor Tamara 8,31 Admis buget
3 Cula Andriana 8,29 Admis buget
4 Petruleac  Tatiana 8,25 Admis buget
5 Manulache Cătălina 8,19 Admis buget
6 Prisacari Dumitru 7,97 Admis buget
7 Botnari Ana 7,49 Admis buget
8 Ursache Andrei 7,43 Admis buget
9 Negara Elena 7,16 Admis buget
10 Burlac Natalia 7,01 Admis buget
11 Bolocan Alexandrina 6,85 Admis buget
12 Railean Vladislav 6,74 Admis buget
13 Mîrza Andrei – Benone 6,44 Admis buget
14 Rudoi Daniel 6,03 Admis buget
15 Camalov Daniel 5,76 Admis buget
16 Barbu Teodor 5,18 Admis buget
17 Belîi Ian 5,15 Admis buget
18 Croitoru Marcel – Luca 8,02 Admis Contract

 


Specialitatea 101310 Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice

 

Nr. d/o Numele/ Prenumele Media de concurs MC Hotărârea comisiei
1 Şendrea Irina 6,83 Admis buget
2 Spînu Sergiu 5,95 Admis buget
3 Ţurcan Viorel 5,90 Admis buget
4 Stratan Marius 5,81 Admis buget

 


Specialitatea 72150 Tehnologia produselor obținute prin fermentare

Nr. d/o Numele/ Prenumele Media de concurs MC Hotărârea comisiei
1 Frumusache Adriana 9,61 Admis buget
2 Bocancea Cătălina 8,32 Admis buget
3 Niculiţă Nicoleta 8,26 Admis buget
4 Laba Maxim 7,86 Admis buget
5 Serbaniuc Luminiţa 7,68 Admis buget
6 Cujbă Dragălina 7,50 Admis buget
7 Golban Valeriu 6,59 Admis buget
8 Ţăju Alina 6,40 Admis buget
9 Gliga Tamara 5,99 Admis buget
10 Gazea Ion 5,82 Admis buget
11 Căpăţină Raul 5,64 Admis buget

Specialitatea 81230 Viticultură şi Oenologie

 

Nr. d/o Numele/ Prenumele Media de concurs MC Hotărârea comisiei
1 Vărlan Maria 8,85 Admis buget
2 Bîrzoi Anatolie 7,60 Admis buget
3 Tricolici Catălin 7,12 Admis buget
4 Ciocîrtă Dan 7,06 Admis buget
5 Cucu Ion 6,77 Admis buget
6 Gînu Daniel 6,19 Admis buget
7 Coadă Dumitru 6,09 Admis buget
8 Mudrea Mihai 5,93 Admis buget
9 Belalî Iulian 5,48 Admis buget
10 Dicon Victor 5,48 Admis buget

 • Specialitatea „Viticultor Vinificator”, învăţământ dual: 12 locuri, depuse 13 cereri;

 

Nr. d/o Numele/ Prenumele Viza de domiciliu/Instituţia de învăţământ absolvită Anul absolvirii
1 Gavriliuc Vladimir Gimnaziul Delta 2010
2 Cavriliuc Valeria L.T. Alexandru Ioan Cuza 2014
3 Buzu Aliona Liceul Teoretic „George Călinescu” 2010
4 Boaghi Silvia
5 Soviţchii Victoria Gimnaziul nr. 80 2006
6 Uşurelu Petru Şcoala medie incompletă 1992
7 Domnescu Cristina L.T. „Vasile Alexandri” 2008
8 Bulan Maxim Liceul Teoretic „Dubasari” 2003
9 Gavriliuc Ivan
10 Gorea – Barbaroş Natalia L.T. „Marcu Tarlev” 2009
11 Şutac Cornel Gimnaziul „Igor Jrchiu” 2018
12 Railean Andrian Şcoala medie incompletă 1996

Locurile declarate vacante în limita planului de admitere, TURUL I

Nr. d/o Specialitatea Locurile neacoperite disponibile pentru turul II al concursului de admitere
Total buget contract
1 Viticultură şi Oenologie 15 15 0
2 Tehnologia Produselor Obţinute prin Fermentare 9 9 2
3 Turism 0 0 4
4 Organizarea Serviciilor în Hoteluri şi Complexe Turistice 16 16 2
Total Buget 40 40 8
Învăţământ dual
1 Tehnologia produselor de origine vegetală 1