CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon

Ateliere

 


Luni, 20.02.2023, I.P. CEVVC a organizat prima activitate de pe agenda Atelierului de formare Activități de Antreprenoriat în Agricultură. La Atelier au participat 36 de formabili, care au acumulat cunoștințe despre specificul antreprenoriatului agricol, înregistrarea afacerii, formele juridice conform legislației RM.
Atelierul s-a desfășurat în format on line, formator fiind dna Alina Crăciun, profesoară de bazele antreprenoriatului în cadrul I.P. CEVVC.
La sfârșitul primei activități s-a aplicat un chestionar privind nivelul de satisfacție al formabililor, rezultatele căruia încurajează continuarea următoarelor activități de pe agenda Atelierului.