CEVVC Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău
+373 223 26 408 Telefon

Catedra de specialitate

Șef de catedră

Tripac Mihail


PLan de activitate 2018-2019