CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon

Condiții de înmatriculare

Termeni de depunere a dosarelor la concursul de admitere 2023

La programe de formare profesională tehnică postsecundară:

– 17 iulie – 05 august 2023, anunțarea rezultatelor concursului până la 7 august 2023, după ora 1500

La programe de formare profesională tehnică secundară:

– 17 iulie – 12 august 2023, anunțarea rezultatelor concursului până la 14 august 2023, după ora 1300

Depunerea actelor la concursul de admitere în anul I de studii începe pe data de 17.07.2023. Doritorii de a participa la concurs pot depune actele prezentându-se la Comisia de admitere a instituției sau de la distanță (online). Puteți depune actele după achitarea taxei de admitere la concurs(50 lei) în casa instituției sau prin MPaySunt scutiți de această taxă candidații cu statut de copil fără ocrotire părintească.

Pentru a depune documentele online e necesar să activați platforma e-Admitere, accesând pagina web https://eadmitere.sime.md

După lansarea platformei e-Admitere:

  1. Selectați Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău;
  2. Selectați specialitatea sau meseria la care doriți să depuneți actele;
  3. Introduceți datele solicitate de platformă.

  În timp de 5 zile lucrătoare, Comisia de admitere va verifica actele și dacă nu vor fi greșeli dosarul va fi acceptat, în caz contrar respins spre actualizare.

  !!! Data depunerii actelor nu influențează la rezultatele Concursului de admitere. 

  Programul de lucru al comisiei: 08:30-16:30, zilele de luni-vineri.

  Telefoane de contact:
  022-32-64-08 – anticamera directorului;

  069220592/ 079911097 – comisia de admitere (din data de 17.07.23)

Concurs de admitere la locurile vacante în anul II de studii

Se admite concursul, la locurile declarate vacante la programe de formare profesională, după finalizarea anului întâi de studiu, în limita Planului de admitere, aprobat la fiecare specialitate pentru anul precedent.

Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevi, cu situația școlară încheiată:
– ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;
– ai claselor a 10-a de liceu.

Candidații vor prezenta suplimentar Certificatul academic.

Învățământ Dual

Pentru deținătorii certificatelor  de liceu (certificat de absolvire al liceului, diplomelor de BAC) sau cultură generală(atestat de absolvire 11 clase), începând cu data de 17.07.2023, Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău anunță admiterea la specialitatea Turism cu instruirea timp de 2 ani  , și specialitatea Tehnologia produselor de origine vegetală cu instruirea timp de 2 ani și Meseria după 9 clase Viticultor-vinificator.

Lecțiile teoretice și practice vor fi predate și demonstrate de profesori experimentați ai Centrului de Excelență  și agenți economici precum Chateau Vartely, PandaTur, Cricova, sub forma învățământului dual.

În ce constă învățământul dual ?

 1. Toate locurile sunt la buget;
 2. 60 % din instruire se desfășoară în cadrul companiei (laboratoare, stagii de practică, etc.);
 3. Compania încadrează elevii ca ucenici;
 4. Compania asigură achitarea lunară a salariului de ucenicie.

Înmatricularea la învățământul dual se va face  în baza notelor din actul de studii și convorbirea cu reprezentanții companiilor.

 

Nu ratați șansa de a deveni specialist în rețele de calculatoare în timp de 2 ani de instruire !

Desfășurarea concursului de admitere

Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii. Înmatricularea se efectuează în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată cu rotunjire până la sutimi, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 * MNDP + 0,4 * MNEA

Au fost stabilite următoarele disciplini de profil: