CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon

Specialități

101510 TURISM

81230 Viticultură și oenologie

72160 Tehnologia produselor obținute prin fermentare

101310 Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice

72150 Tehnologia produselor de origine vegetală

714100 Mecatronică mașini și utilaje agricole

Amenajarea parcurilor și grădinilor publice