CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon

15 ianuarie- Ziua lui Mihai Eminescu, Ziua Națională a Culturii.

15.01.2021
CEVVC

15 ianuarie- Ziua lui Mihai Eminescu, Ziua Națională a Culturii.
Anul acesta se împlinesc 171 de ani de la nașterea celui mai mare poet român „pe care l-a ivit pământul românesc”. Să ne aducem pururi aminte de Mihai Eminescu, cel mai ales între toți scriitorii acestui neam, care a dus arta poeziei la înălțimi neîntrecute, a dat cuvintelor valori noi și armonii surprinzătoare, sentimentelor adâncime unică, viziunilor orizont nemărginit.