CEVVC Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău
+373 223 26 408 Telefon

ANIVERSAREA JUBILIARĂ 180 DE ANI

31.05.2022
CEVVC

ANIVERSAREA JUBILIARĂ 180 DE ANI DE LA FONDAREA CENTRULUI DE EXCELENȚĂ ÎN VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE DIN CHIȘINĂU

Instituție cu tradiții, Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău a fost și rămâne un promotor al valorilor Educației agricole ce presupune deschidere către mediul socioeconomic național și internațional, pregătirea unor specialiști competitivi pe piața forței de muncă. Mândria noastră sunt absolvenții care s-au afirmat ca personalități notorii. Profesori și cercetători, savanți și scriitori, parlamentari, miniștri etc., specialiști care contribuie la dezvoltarea ramurii primordiale de activitate a poporului nostru – agricultura. Aici se cultivă dragostea pentru creșterea viței de vie, fabricarea vinului care ne reprezintă în întreaga lume, descoperirea și promovarea atracțiilor turistice!