CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon

Acord de mobilitate

18.01.2021
CEVVC

IP.centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău a încheiat Acorduri de colaborare în domeniul mobilității academice cu Colegiul Național de Comerț al ASEM. Activitățile aferente prezentului proiect vor contribui semnificativ la realizarea acestui deziderat, prin implicarea directă a elevilor în tot procesul.Realizarea acestei directive va determină evoluția învățământului profesional tehnic, orientând membrii comunității academice spre progres, direcționând astfel educația spre deschidere și europenizare!