CEVVC Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău
+373 223 26 408 Telefon

Concurs- Cel mai iscusit tăietor de viță de vie

04.04.2021

Acest Concurs este adresat tuturor celor interesați de a participa la evaluarea competențelor și abilităților practice ale elevilor din cadrul Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău.
Tăierea viței de vie este o competență profesională pentru elevii care studiază domeniul Viticultură și Vinificație.
Prima etapă a activității se va desfășura în cadrul instituției prin scrierea testului de evaluare, apoi va urma etapa a doua care se va desfășura pe Lotul demonstrativ al instituției.

Învingătorilorii concursului intern „Cel mai iscusit tăietor al viței de vie” 2021 care s-a desfășurat în incinta CEVVC şi lotul didactic al instituției.
Locul I – Moroi Eugeniu, elev gr. VO-171;
Locul II- Ciocîrtă Nicolae, elev gr. VO-171;
Locul III- Țărnă Pavel, elev gr. VO-171.
Profesor discipline de specialitate, Tripac Mihail.
Felicitări!!!
Mulțumim mult partenerilor de dezvoltare pentru oportunitatea de a desfăşura practuca şi activitățile extradidactice de specialitate la cel mai înalt nivel cu echipamente moderne ce au fost achiziționate prin intermediul Programului de granturi ”Consolidarea capacităţii tehnice a instituţiei în vederea implementării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar”, desfăşurat de C.E. PRO DIDACTICA în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I !!!