CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon

Donație:PEDOLOGIA ECOLOGICĂ ÎN TEREN ȘI LABORATOR

24.09.2020
IP.CEVVC a primit recent în dar ghidul practic ”PEDOLOGIA ECOLOGICĂ ÎN TEREN ȘI LABORATOR ” din partea dnei Olesea COJOCARU, doctor în științe agronomice, conferențiar universitar la Facultatea de Agronomie a UASM.
Acest ghid va servi drept resursă în obținerea competențelor mai aprofundate , ceea ce privește cercetarea proprietăților fizico-chimice ale solurilor, utilizarea eficientă și corectă a echipamentelor specializate în teren și laborator.