CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon

„Focul din vatră”

19.12.2022
CEVVC
Pe data de 22.10.2022, elevii Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău, au participat la Festivalul-Concurs „Focul din vatră”, un eveniment cultural inedit, sub semnul numelui celui înscris în Cartea de Aur a literaturii naționale, Poetul și Omul Cetății, Dumitru Matcovschi.
Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău a fost premiat cu locul II, proba „Spectacolul dramatic/ poetic”, iar la proba opțională „Maraton literar” a acumulat punctaj maxim pentru cunoașterea temeinică a dramei „Cântec de leagăn pentru bunici”.
Exprimăm gratitudine profesorilor Ctitor Tatiana și Cebotarenco Mariana pentru coordonarea excelentă a activității elevilor la etapa republicană a concursului, ediția a IX-a.
Înaltă apreciere și recunoștință aducem elevilor instituției pentru atitudine și implicare activă în realizarea probelor.