CEVVC Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău
+373 223 26 408 Telefon

Gazdă pentru organizarea Conferinței Republicane a instituțiilor profesional tehnic din domeniul agricol

27.09.2021
CEVVC