CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon

Utilizarea tractorului modern și a cărucioarelor cu containere

19.12.2022
CEVVC

Utilizarea tractorului modern și a cărucioarelor cu containere destinate pentru transportarea strugurilor recoltați pe soiuri separat, la practica de specialitate realizată pe loturile didactice, de către elevii specialităților vitivinicole. Aceste achiziții valoroase au fost necesare pentru motivarea tinerilor și sporirea calității instruirii în acest domeniu nobil al Republicii Moldova. Pentru unica instituție de învățământ profesional tehnic din R. M. (Nivelul ISCED – 4) care pregătește specialiști în domeniul vitivinicol timp de 180 ani, această achiziție a fost posibilă datorită GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA în cadrul Proiectului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare „LIVADA MOLDOVEI”, obiectivelor instituției, eforturilor depuse de către echipa CEVVC, grupului de lucru!