CEVVC Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău
+373 223 26 408 Telefon

Zilei internaționale şi Naţionale de comemorare a victimelor Holocaustului

25.01.2022
CEVVC

Plan de acțiuni cu prilejul
Zilei internaționale şi Naţionale de comemorare a victimelor Holocaustului
Obiective:
O1 Sensibilizarea elevilor din IP. CEVVC, pentru promovarea toleranței;
O2 Combaterea rasismului;
O3 Combaterea antisemitismului.

Organizatori, Diacon Vasile, Gangan-Barbu Svetlana, cadre didactice discipline socio-umane

 

Acțiuni:
Desfășurarea „Săptămânii Memoriei Holocaustului” în I.P. CEVVC (24 -30 ianuarie)

1. Luni – 24 ianuarie
În cadrul orelor de diriginție se v-a pastra 1 min. de regulege în memoria victemelor Holocaustului. În fiecare grupă este pregătit un elev ce va reda mesajul de comemorare, prezentând informații despre Holocaust.

2. Marți – 25 ianuarie
Prezentare elevilor a unui tur ghidat (virtual /on-line) prin locurile legate de istoria Holocaustului din mun. Chișinău și alte localități din Republica Moldova, plasare de video

3. Miercuri – 26 ianuarie
Expoziție literară în cadrul bibliotecii I.P. CEVVC dedicate comemorării victemelor Holocaustului. Elevii sunt antrenați de a prezenta (on-line) un recital comemorativ de poezie dedicată tragicului eveniment.

4. Joi – 27 ianuarie
Participare elevilor doritori la concursul de desene și colaje la tema comemorării Holocaustului. organizat de America House Chisinau. Expoziție de desene și colaje la tema comemorării Holocaustului, toate lucrările sunt însoțite de o scurtă descriere ce explică idea acestei lucrări.

5. Vineri -28 ianuarie
Toate manifestările din cadrul acestei săptămâni sunt însumate într-o prezentare video și repartizată în fiecare grupă din cadrul CEVVC