CEVVC Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău
+373 223 26 408 Telefon
CEVVC CEVVC CEVVC

ISTORIE

Date din cronologie:

  •  Anul fondării 1842.
  • În anul 1890 este creată Şcoala Medie de Vinificaţie.
  • În anul 1894 pe lîngă şcoală a fost deschisă o staţiune experimentală în domeniul viticulturii şi vinificaţiei, care a contribuit foarte mult la dezvoltarea ştiinţei în aceste domenii.
  • La expoziţiile internaţionale de atunci şcoala a obținut multe distincţii pentru mostre de vin, fructe uscate, gogoaşe de mătase, alte produse ale gospodăriei agricole. Despre aceasta ne mărturisesc cele 18 diplome obţinute la diferite concursuri internaţionale.
  •  În anul 1922 şcoala a fost reorganizată în Şcoală Naţională Medie de Viticultură.
  • În 1929 a fost promulgată Legea şi Regulamentul reorganizării sistemului de instruire în agricultură, acordîndu-i denumirea de Şcoală de Viticultură din Chişinău de gradul doi.
  • În anul 1963 a fost creat un nou tip de instituţie de învăţământ Sovhozul-Şcoală de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, transferîndu-se de la Chşinău în blocul nou de studii din com. Stăuceni. Ca rezultat al unirii cu sovhozul fabrică „Grătieşti”, noua instituție a instruit:

1. Tehnicieni tehnologi în vinificaţie”

2. Tehnicieni mecanici în industria alimentară”

3. Tehnicieni electromecanici în exploatarea proceselor de automatizare a industriei alimentare”

4. Contabili pentru complexul agroindustrial”.

La 28 iunie 1991 conform Hotărîrii nr. 321 a Guvernului RM, Sovhozul-Școală a fost reorganizat în Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chișinău, fiind o instituţie specială de învățământ care are destinația de a pregăti specialişti de calificare medie de specialitate, capabili de a ocupa funcţii de şefi de întreprinderi, organizatori în producţie, fermieri şi executanţi direcţi ai proceselor tehnologice.
La 8 septembrie 2012 Colegiul a sărbătorit aniversarea de 170 ani de la fondare.
Mîndria şcolii sunt toți absolvenţii ei, printre care și asemenea personalități cum ar fi: Moghileanski N., Ungureanu P., Dicusar I., Subotovici A., Constantinescu T., Martin S., Dvornic V., Bejan T., Slepeanu I., Bălţatu G., Caimacan I., Fulga I., Perstneov N., importanţi savanți în științele agricole, Andrei Lupan – scriitor, academician etc.