CEVVC Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău
+373 223 26 408 Telefon

Investiționale

Incubator de educație antreprenorială pentru sectorul agricol, vitivinicol și cel de industrializare a producției agricole

 

 

În data de 05.07.2021  afost Lansat online a „INCUBATORULUI DE EDUCAȚIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa a doua: Chestionar de selectare a participanților pentru instruire

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXQmOrN9XZZhT9wn9WxMXv466C1NvuOsPA4_PI2OZUUjvAkg/viewform?usp=sf_link

Rezultat:

 Din 60 elevi intervievați au fost selectați 13 elevi, cu idei de afaceri cele mai viabile

 1. Rîlea Nadejda
 2. Jeman Cristina
 3. Arsenii Olga
 4. Eni;evschi Diana
 5. Anghel Petru
 6. Companici Marius
 7. Zgardan Damian
 8. Buga Elena
 9. Cebanu Liliana
 10. Cornescu Ecaterina
 11. Lab[Daniela
 12. Rotaru Olga

Etapa III: 06.09.2021 Şedință de lucru cu privire la desfăşurarea modulelor de instruire în cadrul Incubatorului de educație antreprenorială I.P. CEVVC

Etapa: Încheierea contractului cu Formatorii modulelor

1. Modulul Înregistrarea companiei și gestionarea capitalului uman (16 ore academice) Ion LUPASCU   expert juridic
2. Modulul Planificarea afacerii   (24 ore academice) –   Lucia USURELU – expert  in managementul financiar  
3. Modulul Finanțarea afacerii (24 ore academice) – – Lucia USURELU – expert  in managementul financiar  
4. Modulul Gestionarea financiara a afacerii  (24 ore academice) – – Lucia USURELU – expert  in managementul financiar   

5. Modulul Marketingul, inclusiv on-line marketingul  (16 ore academice) – Crăciun Alina, formator 

6. Modulul Pitch training (16 ore academice) – – Lucia USURELU – expert  in managementul financiar  

7. Modulul Time Management (8 ore academice)- Nicu VRABIE expert pe comunicare si dezvoltare personala 

8. Modulul Comunicare și negociere în afaceri (16 ore academice) –  Nicu VRABIE expert pe comunicare si dezvoltare personala 
9 . Modulul   Utilizarea instrumentelor TIC oferite de donatori pentru sectorul agricol, horticol și vitivinicol – Cociorvă Svetlana, formator european
Etapa: Desfășurarea cursului la modulul Înregistrarea companiei și gestionarea capitalului uman Ion LUPASCU   expert juridic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificarea  și desfășurarea modulelor(II-V)