CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon

Începerea anului de învățământ 2020-2021

29.08.2020
CEVVC

ORGANIZAREA PROCESULUI  EDUCAȚIONAL

ÎN CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE DIN CHIȘINĂU

ÎN PERIOADA 01.09-11.09.2020

În urma dispoziției MECC nr.03/2-09 4615 din 26.08.2020 s-a decis:

  1. În IP.CEVVC procesul instructiv-educativ va fi organizat în baza Modelului 5-Învățarea la distanță –online;
  2. Orele la distanță se vor organiza sincron prin instrumente ce vor putea înregistra lecția (Ex.Zoom, Google Meett.c.)
  3. Grupul viber sau mesenger va fi folosit doar pentru comunicare și NU pentru predarea temelor noi sau temelor pentru acasă;
  4. Orele realizate sincron vor avea durata de 30 minute(la necesitate se vor prelungi după posibilitatea elevilor), unde va avea loc preponderent predarea conținuturilor noi și a evaluărilor;
  5. Orele realizate asincron se va desfășura pe platforma Classroom cu durata de 30 minute;
  6. Realizarea sarcinilor pentru temele de acasă și verificarea lor, se va realiza în partea a doua a zile cu durata a 30 minute;
  7. Perechea a V-a este prevăzută pentru studiul individual;
  8. Studiul individual se organizează online și se coordonează cu secția studii;
  9. Orarul sunetelor se va desfășura conform graficului:
Perechea Durata Modul de predare a lecțiilor
I 08:00-08:30 sicron
08.30-09:00 asincron/mixtă
II 09:20-09:50 sincron
09:50-10:20 asincron/mixtă
III 10:40-11:10 sincron
11:10-11:40 asincron/mixtă
IV 12:10-12:40 sincron
12:40-13:10 asincron/mixtă

 

 

 

ADMINISTRAȚIA