CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon

Validarea educației nonformale și informale

Ghid practic de validare a competentelor


LISTELE MESERIILOR/PROFESIILOR


Ordinul nr. 678 din 14.06.2023 Cu referire la instruirea Centrului de validare în cadrul Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău.


INFORMAȚIE SUCCINTĂ PENTRU DORITORII DE A-ȘI CERTIFICA COMPETENȚELE PROFESIONALE DOBÂNDITE ÎN CÂMPUL MUNCII (Ru)


Date de contact ale Centrului de Validare:

tel:079911097           email: cevvc2018@gmail.com 

 

Nr.  Meseria/ Profesia/ Specialitatea Competențele supuse certificării  Costul orientativ al certificării
1.       Bucătar

 

1.      Prelucrarea primară a legumelor, ciupercilor și fructelor.

2.      Prepararea supelor.

3.      Prepararea sosurilor.

4.      Prepararea garniturilor.

5.      Prepararea bucatelor din ouă și brânză de vaci.

6.      Prepararea bucatelor dulci și băuturilor.

7.      Prepararea bucatelor din pește.

8.      Prepararea bucatelor din carne.

9.      Prepararea bucatelor reci și gustărilor.

10.   Prepararea produselor din aluat.

11.   Prepararea bucatelor din alimentația curativă.

2800 lei
2.      Chelner 1.      Prezentarea preparatelor și băuturilor.

2.      Pregătirea spațiilor de servire.

3.      Servire în restaurație.

4.      Întocmirea documentelor de evidență operative.

5.      Organizarea servirii meselor speciale.

2600 lei
3.      Barmen 1.      Pregătirea obiectelor de inventar, veselă şi ustensile pentru activitatea de servire;

2.      Pregătirea spaţiilor barului pentru servire;

3.      Prepararea și servirea băuturilor;

4.      Servirea băuturilor;

2400 lei
4.      Bombonier

 

 

1.   Pregătirea materiilor prime, auxiliare şi materiale pentru a fi incluse în ciclul de fabricaţie.

2.   Prepararea maselor pentru bomboane.

3.   Pregătirea bomboanelor pentru depozitare şi comercializare.

4.   Fabricarea caramelelor. Fabricarea caramelei -iris.

5.   Fabricarea drajeurilor.

6.   Fabricarea zefirului.

7.   Fabricarea marmeladei.

8.   Fabricarea ciocolatei.

9.   Fabricarea napolitanelor.

2800 lei
5.      Cofetar

 

1.   Pregătirea și prelucrarea ingredientelor pentru producere

2.   Prepararea aluaturilor

3.   Modelarea semiproduselor pentru coacere

4.   Coacerea (semi) produselor

5.   Prepararea siropurilor şi glazurilor

6.   Prepararea caramelului

7.   Prepararea cremelor, compoziţiilor şi umpluturilor

8.   Prepararea fondantei şi marţipanului

9.   Asamblarea produselor de cofetărie şi patiserie

10.Decorarea produselor de cofetărie şi patiserie

11.Pregătirea produselor de cofetărie şi patiserie pentru stocare

12.Pregătirea produselor de cofetărie şi patiserie pentru comercializare

2800 lei
6.      Brutar

 

1.   Prepararea pâinii și produselor din aluat dospit.

2.   Prepararea produselor din aluat nedospit.

3.   Prepararea pâinii și produselor de panificație ale altor țări.

4.   Prepararea pâinii și produselor de panificație dietetice.

2400 lei
7.      Controlor produse alimentare

 

1.   Controlul calității materiei prime de bază și auxiliare.

2.   Verificarea calității procesului tehnologic la producerea și comercializarea produselor alimentare din materie primă vegetală.

3.   Verificarea calității procesului tehnologic la producerea și comercializarea sucurilor naturale din fructe și legume.

4.   Verificarea calității procesului tehnologic la producerea și comercializarea conservelor din legume, din carne și păstăioase.

5.   Verificarea calității procesului tehnologic la producerea și comercializarea produselor lactate.

6.   Verificarea calității procesului tehnologic la producerea și comercializarea produselor de panificație, patiserie și cofetărie.

7.   Verificarea calității procesului tehnologic la producerea și comercializarea băuturilor nealcoolice și apei minerale.

8.   Verificarea calității procesului tehnologic la producerea și comercializarea băuturilor slab alcoolice și alcoolice.

2800 lei
8.      Operator la fabricarea berii 1.   Asigurarea fermentării primare

2.   Depozitarea berii filtrate

3.   Filtrarea berii apte de consum

4.   Manipularea şi depozitarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare

5.   Obţinerea mustului de bere

6.   Urmărirea fermentării secundare

2800 lei
9.      Operator la linia automată de obţinere a produselor lactate 1.   Recepţia laptelui.

2.   Prelucrarea mecanică a laptelui.

3.   Prelucrarea termică a laptelui.

4.   Fabricarea laptelui de consum.

5.   Fabricarea laptelui fermentat.

6.   Fabricarea smântânii de consum.

7.   Fabricarea brânzei proaspete de vaci.

8.   Fabricarea îngheţatei.

9.   Fabricarea untului.

10.Fabricarea conservelor din lapte.

11.Fabricarea brânzeturilor.

2800 lei
10.   Operator la linie în industria alimentară

 

 

1.   Executarea lucrărilor de pregătire a liniei de procesare a producției alimentare;

2.   Reglarea parametrilor liniilor de procesare;

3.   Administrarea tehnologiei de procesare a produselor alimentare;

4.   Ambalarea produsului finit;

5.   Completarea documentației de procesare și de raportare pentru produsele alimentare;

6.   Îndeplinirea măsurilor de igienă și siguranță a  alimentelor pe linia de procesare a produselor alimentare;

2800 lei
11.   Preparator conserve, legume și fructe

 

1.   Curățarea materiei prime prin îndepărtare părților necomestibile din legume sau fructe (manual sau mecanic)

2.   Sortarea legumelor şi fructelor pe calități (manual sau mecanic)

3.   Spălarea și tăierea legumelor și fructelor cu utilaje specifice sau manual

4.   Conducerea şi supravegherea mașinii pentru extragerea sucurilor din fructe și legume prin stoarcere, deshidratare, fierbere, conservare sau congelare.

2400 lei
12.   Lucrător pensiune turistică 1.   Comunicarea profesională în cadrul pensiunii turistice;

2.   Pregătirea pensiunii pentru primirea clienţilor;

3.   Întâmpinarea şi înregistrarea clienţilor;

4.   Încheierea contractelor cu clienţii;

5.   Efectuarea operaţiunilor specifice de cazare şi alimentaţie;

6.   Efectuarea operaţiilor specifice pentru plecarea clientului;

7.   Asistarea clienţilor pe durata sejurului şi rezolvarea reclamaţiilor;

8.   Organizarea programelor turistice opţionale (transport sau plimbări cu căruţa, cu sania; excursii; echitaţie; activităţi meşteşugăreşti sau gospodăreşti etc.);

9.   Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor locative din interiorul pensiunilor turistice;

10.Întocmirea meniului în pensiunile turistice;

11.Întrebuinţarea şi manipularea obiectelor de servire (tacâmurilor, articolelor din sticlă);

12.Aranjarea mis-en-place;

2800 lei
13.    

 

 

 

Viticultor-Vinificator

 

 

1.   Pregătirea terenului şi solului pentru înfiinţarea plantaţiei;

2.   Înfiinţarea plantaţiei viticole;

3.   Întreţinerea plantaţiilor tinere;

4.   Întreţinerea plantaţiilor pe rod;â

5.   Protecţia plantaţiilor viticole;

6.   Recoltarea şi vinificarea strugurilor;

7.   Fermentarea alcoolică a mustului/mustuielii;

8.   Tratarea şi îmbutelierea vinului.

2800 lei
14.   Agricultor pentru culturi de câmp ecologice

 

1.   Constituirea fermei (gospodăriei) ecologice

2.   Certificarea producției ecologice

3.   Cultivarea terenurilor în sistem ecologic

4.   Cultivarea culturilor de câmp (fitotehnice) în sistem ecologic

5.   Cultivarea culturilor pomicole și bacifere în sistem ecologic

6.   Creșterea legumelor în sistem ecologic

7.   Cultivarea viței de vie în sistem ecologic

8.   Prelucrarea produselor ecologice de origine vegetală

9.   Prelucrarea produselor alimentare ecologice de origine animală

2800 lei
15.   Apicultor 1.      Aplicarea Normelor de Protecţia Muncii, Normele de Prevenire şi Stingere a Incendiilor şi Normelor Sanitar-Veterinare

2.      Stabilirea tipului şi necesarului de materii prime şi material

3.      Elaborarea Planului de afaceri în organizarea stupinei

4.      Pregătirea familiilor de albine pentru perioada de iernare

5.      Monitorizarea procesului de iernare a familiilor de albine

6.      Organizarea lucrărilor de primăvară în stupină

7.      Organizarea stupăritului pastoral

8.      Înmulţirea familiilor de albine

9.      Asigurarea stării de sănătate a albinelor

10.   Recoltarea produselor melifere

11.   Valorificarea produselor apicole

12.   Întocmirea balanței melifere și ameliorarea bazei meliferă

2800 lei
16.   Cultivator de legume şi fructe

 

1.   Producerea materialului săditor pomicol;

2.   Înfiinţarea și întreținerea plantaţiilor pomicole;

3.   Recoltarea şi condiţionarea fructelor;

4.   Producerea legumelor în teren protejat și în teren deschis;

5.   Producerea răsadului de legume;

6.   Recoltarea şi condiţionarea legumelor.

2800 lei
17.   Pomicultor 1.   Înțelegerea structurii morfologice și schimbările fiziologice ale plantei, în procesul de creștere și dezvoltare .

2.   Înțelegerea influenței factorilor de mediu și de sol în procesul cultivării pomilor fructiferi.

3.   Distingerea calității soiurilor, hibrizilor și a materialului saditor.

4.   Plantarea pomilor și alegerea schemelor de plantare.

5.   Formarea coroanelor pomilor.

6.   Tăierea de rod și normarea încărcăturii, la pomi.

7.   Irigarea pomilor

8.   Protecția plantațiilor de pomi fructiferi

9.   Utilizarea fertilizanților și a substanțelor biologic active stimulatori

10.Reducerea efectului negativ al fenomenelor climatice

11.Recoltarea fructelor

12.Păstrare/depozitare a recoltei de fructe.

2800 lei
18.   Viticultor

 

1.   Întreținerea în stare funcţională a maşinilor utilajelor, echipamentelor și instrumentelor de lucru

2.   Analizarea și întocmirea documentației de lucru

3.   Pregătirea terenului și a solului pentru înființarea plantației viticole

4.   Organizarea teritoriului plantaţiei viticole

5.   Pregătirea şi plantarea materialului săditor

6.   Monitorizarea stării plantaţiei viticole și efectuarea lucrărilor de îngrijire a plantaţiilor tinere

7.   Efectuarea tăierii şi legatului în uscat a butucilor în plantaţiile pe rod

8.   Efectuarea operațiilor în verde în plantațiile viticole

9.   Efectuarea procedeelor de lucrare a solului

10.Efectuarea lucrărilor de fertilizare şi irigare a viţei de vie

11.Efectuarea lucrărilor de protecție a viței de vie

și  de recoltare a strugurilor

12.Pregătirea strugurilor pentru depozitare / comercializare

2800 lei
19.   Cultivator-procesator bacifere

 

 

1.   Înţelegerea structurii morfologice şi schimbările fiziologice ale plantei, în procesul de creştere şi dezvoltare.

2.   Înţelegerea influenţei factorilor de mediu şi de sol în procesul cultivării culturilor bacifere.

3.   Distingerea calităţii soiurilor, hibrizilor şi a materialului săditor.

4.   Plantarea şi normele de semănat /plantat.

5.   Formarea plantelor.

6.   Tăierea de rod şi normarea încărcăturii de pomuşoare.

7.   Irigarea culturilor bacifere.

8.   Protecţia plantelor bacifere.

9.   Utilizarea fertilizanţilor şi a substanţelor biologic active stimulatori.

10.Recoltarea, păstrarea/depozitarea pomuşoarelor.

11.Calibrare, sortare şi ambalare a pomuşoarelor.

12.Procesarea prin uscare și congelare a pomuşoarelor

2800 lei
20.   Floricultor

 

1.   Aprovizionarea locului de muncă cu instrumente şi echipamentul necesar.

2.   Pregătirea materialului floricol semincer.

3.   Înfiinţarea speciilor floricole.

4.   Întreţinerea speciilor floricole.

5.   Amenajarea interioarelor şi spaţiilor verzi.

6.   Crearea operelor artistice prin intermediul tehnicilor de artă.

7.   Realizarea aranjamentelor florale.

8.   Ambalarea şi depozitarea speciilor floricole.

2800 lei
21.   Peisagist-floricultor

 

1.   Aprovizionarea locului de muncă cu instrumente şi echipamentul necesar.

2.   Pregătirea materialului floricol semincer.

3.   Înfiinţarea speciilor floricole.

4.   Întreţinerea speciilor floricole.

5.   Amenajarea interioarelor şi spaţiilor verzi.

6.   Crearea operelor artistice prin intermediul tehnicilor de artă.

7.   Realizarea aranjamentelor florale.

8.   Ambalarea şi depozitarea speciilor floricole.

2800 lei