CEVVC Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău
+373 223 26 408 Telefon

Secția Asigurarea Calității

Șef secție

Diacon Vasile


Plan de activitate 2019-2020