CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon

Secția metodică

ATELIERE ÎN PERIOADA 03.01.2023-13.01.2023Atelierul I- 03.01.2023

 Pedagogia – știință, artă și tehnologie educațională
Cultura comunicării pedagogice
Referenți: Oancea Victoria
Ctitor Tatiana

 

  

Atelierul  II- 04.01.2023

Profilul profesional al cadrului didactic

Rolul resurselor balneo-climaterice pentru sănătatea umană

Referenți:

Petrachi Violeta

Priluțchi Alina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Atelierul cadrelor didactice din IP CEVVC, ziua III-a.- 05.01.2023

Referenți:

Cebotarenco Mariana – Tema: Abordări didactice ale perspectivei interdisciplinare și transdisciplinare în studiul limbii și literaturii române.

Cociorvă Svetlana – Tema: Oportunități pluridisciplinare din cadrul proiectelor Educație Online Fără Hotare

 Atelierul cadrelor didactice din IP CEVVC, ziua IV-a- 06.01.2023

Referenți:

Tripac Mihail- Schimbările climatice și perspectiva domeniului vitivinicol al RM.

Popescu Traian- Tehnologii informaționale

 

 

 Atelierul cadrelor didactice din IP CEVVC, ziua V-a- 09.01.2023

Referenți:

Boian Alexandru- Agricultura 4G

Pocropivnîi Ala- Competențe digitale la elaborarea dărilor de seamă

 

Atelierul cadrelor didactice din IP CEVVC, ziua VI-a- 10.01.2023

Referenți:

Negura Eugenia, Șișcanu Tatiana- Metode și instrumente de evaluare utilizate în procesul de formare a abilităților și dezvoltare a competențelor elevilor

Zmeu Irina- Criterii de evaluare a produselor

 Atelierul cadrelor didactice din IP CEVVC, ziua VII-a- 11.01.2023

Referenți:

Railean Ana

Poleacov Tatiana

Golovca Diana

Crăciun Alina

Succese și provocări în activitatea antreprenorială

Gangan-Barbu Svetlana-

Tehnici de predare în cadrul orelor de Turism