CEVVC Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău
+373 223 26 408 Telefon

Secție Tehnologie agricolă și Învățământ Dual

ȘEF SECȚIE 

 ALA POCROPIVNÎI

 

Secția Tehnologii agricole/ învățământ dual fiind o subdiviziune didactico- științifică este responsabilă de pregătirea specialiștilor în domeniile:

  • prelucrarea alimentelor
  • horticultură
  • electronică și automatică                                                                                                                                                                                                                                               pentru  specialitățile: ”Tehnologia produselor obținute prin fermentare”, ”Tehnologia produselor de origine vegetală”, ”Viticultură și oenologie”, ”Mecatronica mașini și utilaje agricole”.

Activitatea secției constă în asigurarea condițiilor pentru ca elevii să poată urma unitățile de curs din planurile de învățământ și în final să obținem specialiști buni în domeniul agroindustrial conform necesităților pieții muncii.


Plan de activitate 2018-2019


Plan de activitate 2019-2020


Planul de activitate 2020-2021