CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon
CEVVC CEVVC CEVVC

Turism

Perioada de studii

4 ani

Forma de invățământ

Full-time și part-time

Despre specialitate

Domeniul Turism are scopul de a pregăti specialiști pentru activităţile de administrare și conducere a companiilor turoperatoare, a agenţiilor de turism, a unităţilor hoteliere.

La nivelul întreprinderilor din industria turismului specialiștii din domeniul Turism sunt responsabili pentru  buna desfășurare a tuturor  activităţilor: organizarea procesului de elaborare a produselor turistice, vânzarea și distribuţia produselor turistice, elaborarea itinerariilor în turismul intern și internaţional, conducerea departamentelor funcţionale în hoteluri (vânzări front-office, personal ș.a.)

Pentru a realiza cu succes această pregătire profesională, noi  vom crea un mediu educaţional adecvat, calitativ şi productiv, centrat pe elev, care se va baza pe următoarele principii de organizare a formării:

–   crearea unui sistem de învăţare autentic, apropiat de domeniul turismului și relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate cum ar fi însușirea de cunoștinţe, formarea de deprinderi și de competenţe personale și profesionale;

–   îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cultivarea unor abilităţi legate de realităţile activităţilor din domeniul turismului;

–   structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia “învaţă acționând” și dezvoltarea unor dexterităţi de ordin practic;

–   valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii.

 

Baza de înmatriculare: după studii gimnaziale și durata de studii – 4 ani, cu posibilitatea de a susține bacalaureatul.

 

RESURSE

Raport examene de calificare

Angajare

  • Operator turistic în turism de recepție și emitere
  • Ajutor de manager la recepția hotelieră
  • Ajutor de manager în agenția de turism
  • Ghid – interpret