CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon
CEVVC CEVVC CEVVC

Tehnologia produselor alimentare (DUAL)

Perioada de studii

4 ani

Forma de invățământ

Full-time și part-time

Despre specialitate

ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL

Calitatea de elev-ucenic se dobândește odată cu promovarea concursului de admitere la învățământul dual. Instituția de învățământ profesional tehnic înmatriculează candidații selectați și le asigură toate drepturile derivate din statutul de elev-ucenic, iar agentul economic încheie cu elevul-ucenic Contractul de ucenicie, care este un act juridic încheiat în formă scrisă, pe durată determinată, între agentul economic și elevul-ucenic.

Devenind elev-ucenic în cadrul unui program de învățământ dual, vei fi tratat ca un adevărat angajat al companiei – în calitate de ucenic vei obține o instruire practică, structurată la companie, iar teoria o vei asimila la instituția de învățământ, în calitate de elev. Pe parcursul perioadei studiilor duale vei beneficia de un salariu de ucenicie, plătit de către agentul economic în baza Contractului de ucenicie. Astfel de Contracte de ucenicie sunt semnate de către agentul economic cu fiecare elev în parte, în acest mod specificându-se responsabilitățile și drepturile fiecărei părți. Suplimentar salariului, fiind elev al instituției de învățământ, vei primi și bursa asigurată de stat.

Posibilități de angajare

Tehnicienii, pot activa la întreprinderi de stat sau private la compartimentul producție, în calitate de muncitori, operatori, laboranți, maiștri, tehnicieni.

Baza de înmatriculare: după studii liceale, medii generale 11 clase, școlii profesionale și durata de studii – 2 ani

 

RESURSE

Raport examene de calificare

 

Angajare

  • Tehnicienii