CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon
CEVVC

Specialitatea: Turism

Detalii
CEVVC

Specialitatea: Tehnologia produselor de origine vegetala

Detalii
CEVVC

Specialitatea: Viticultură și oenologie

Detalii
CEVVC

Specialitatea: Tehnologia produselor obținute prin fermentare

Detalii
/

CEVV Chișinău

Mîndria şcolii sunt toți absolvenţii ei, printre care și asemenea personalități cum ar fi: Moghileanski N., Ungureanu P., Dicusar I., Subotovici A., Constantinescu T., Martin S., Dvornic V., Bejan T., Slepeanu I., Bălţatu G., Caimacan I., Fulga I., Perstneov N., importanţi savanți în științele agricole, Andrei Lupan - scriitor, academician etc.

Detalii
CEVVC

Specialitățile colegiului

Veche școală de horticultori și vinificatori, fondată în 1842 de către Ministerul Proprietăților de Stat al guvernului imperial rus ca Școală de Pomicultură de categorie inferioară, la Chișinău în sectorul Botanica, rămîne una din cele mai prestigioase instituții de învățămînt profesional tehnic din Republica Moldova.

Alte instituții