CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon

Învățământ dual

Dosarul candidatului va cuprinde:

  • fișa de înscriere la concursul de admitere
  • copia actului de identitate (orice act de identitate ce conține IDNP, inclusiv buletinul de identitate provizoriu)
  • Actul de studii cu anexa respectivă în original
  • În cazul în care dosarul se depune electronic, actul de studii se va încărca în format pdf/ png/ jpg, iar în original se va prezenta obligatoriu după anunțarea rezultatelor concursului de admitere în termenul stabilit
  • Fotografii color 3×4 cm
  • În cazul în care dosarul se depune electronic, candidatul va încărca o fotografie în format pdf/ png/ jpg, iar după anunțarea rezultatelor acestea se vor prezenta instituției de învățământ în modul stabilit
  • Dovada achitării taxei de înscriere

 

 

Legea învățământului dual Acord de cooperare Contract de formare profesională

 

 

Descoperă învățământul Dual
Jocul oferă situații pentru comunicare și colaborare, aplicarea diverselor strategii și luarea de decizii ce pot influența câștigarea jocului. Jucând jocul de societate „Descoperă Învățământul Dual”, tinerii vor: căpăta cunoștințe privind Învățământul Dual, lumea meseriilor și piața muncii;
căpăta cunoștințe privind diferite meserii, studiile și competențele necesare acestora;
explora propriile reacții la stres și conflict și își vor fortifica propriile abilități de comunicare eficientă, încredere față de sine, concurență, luarea deciziilor și gândire strategică;
cunoaște propriile abilități, atuuri și alte capacități necesare de dezvoltat;
căpăta / primi doză de inspirație privind alegerea meseriei, utilitatea și importanța acesteia.Jocul de societate „Descoperă Învățământul Dual” este destinat elevilor/tinerilor cu vârsta de 12-18 ani, profesorilor și formatorilor cu scopul de a promova Învățământul Profesional Tehnic prin sistem Dual și a contribui la creșterea atractivității pentru diverse ocupații care sunt solicitate pe piața muncii din Republica Moldova.
ORAR sem.I

Orar Semestrul I 2023-2024

ORAR sem.I

Orar semestrul II 2023-2024