CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon

Acte interne

REGULAMENT INTERN


REGULAMENT ȘTIINȚIFICO-METODIC


REGULAMENTUL STAGIILOR DE PRACTICĂ


REGULAMENTUL CONSILIULUI ADMINISTRATIV


REGULAMENTUL CONSILIULUI PROFESORAL


Reg. de organizare a CEVVC


REGULAMENTUL SPECIFIC DE SALARIZARE


REGULAMNETUL SPORULUI SALARIAL


REGULAMENTUL CABINETELOR LABORATOARELOR


REGULAMENTUL SCUTIRII DE TAXĂ


REGULAMNETUL EXAMENELOR DE CALIFICARE


REGULAMNETUL DE EVALUARE CEVVC


REGULAMENTUL STUDIULUI INDIVIDUAL GHIDAT


REGULAMNETUL OLIMPIADELOR INTERNE


REGULAMENTUL DE ORDIN INTERN A CĂMINULUI 2019

REGULAMENTUL DE ACTIVITATE A SENATULUI 2016


REGULAMENTUL DE ACTIVITATE A SECȚIILOR


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CEVVC


REGULAMENTUL INTERN CEIAC


PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2016 VITICULTURĂ ȘI OENOLOGIE


PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2016 TEHNOLOGIA PRODUSELOR DE ORIGINE VEGETALĂ


PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2013 HORTICULTURĂ ȘI VITICULTURĂ


PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2017 TEHNOLOGIA PRODUSELOR DE ORIGINE VEGETALĂ


REGULAMENTUL SISTEMULUI DE SALARIZARE


REGULAMENT INTERN CU PRIVIRE LA MODUL ȘI CONDIȚIILE DE ACORDARE A BURSELOR.

REGULAMENT PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE ELEVILOR.

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND IZOLAREA ELEVILOR BOLNAVI ÎN VEDEREA ASIGURĂRII CONDIȚIILOR DE SIGURANȚĂ PENTRU PREVENIREA COVID 2019


REGULAMENT DE ACTIVITATE CEIAC


REGULAMENT INTERN DE ORGANIZARE A PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN PERIODA DE PANDEMIE COVID-19


STRATEGIA INSTITUŢIONALĂ DE PERSONAL


STRATEGIA DE ELABORARE ȘI IMPLEMENTARE A CONECPTULUI DE CALITATE IN CEVVC


PLAN DE DEZVOLTARE CEVVC

STRATEGIA DE EVALUARE CEIAC