CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon

Practica de specialitate organizată la lotul didactic

24.09.2020
CEVVC

I.P. CEVVC, practica de specialitate organizată la lotul didactic, protecția viței de vie contra bolilor, participanți elevii grupei VO-181, echipamentele au fost achiziționate prin intermediul Programului de granturi ”Consolidarea capacităţii tehnice a instituţiei în vederea implementării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar”, desfăşurat de C.E. PRO DIDACTICA în cadrul proiectului Uniunii Europene ”Dev RAM”, Partea I !!!