CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon

Mesajul Directorului

 

COCIORVĂ SVETLANA

„Educația este o introducere la cele mai bune care au fost spuse și gândite.” Dr. Thomas Arnold

Misiunea  Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău asigură accesul la educație, în mod echitabil, în scopul atingerii performanței individuale și colective pe domenii de formare profesională în pregătirea cadrelor în domeniul: „viti-vinicol”, „hotelier și turistic”, „horticol”, „economic și antreprenorial”,   corelate cu cerințele pieței forței de muncă. Instituția își desfășoară activitatea în baza unor principii acceptate şi respectate de întregul colective contribuie la formarea cetățenilor activi și responsabili, capabili să învețe pe tot parcursul vieții, pentru asigurarea sinergiei dintre sistemul educațional și sectorul real al economiei.

Elevii ambițioși de azi sunt oamenii de succes de mâine. Ei au nevoie continua de educație, susținere, dedicație si, foarte important, de sentimentul de recunoaștere. Au nevoie sa fie îndreptați spre un context propice dezvoltării lor.

„Omul poate deveni om numai prin educație. El nu e nimic decât ceea ce face educația din el.” Immanuel Kant

Educația este multilaterală, atât pe orizontală, cât și pe verticală, nefiind doar cea a „celor 7 ani de acasă” sau cea predată în școala gimnazială. Educația e mai mult de atât, ea cuprinde educația din familie, de la scoală, din mediul social și profesional, dar și activitățile și situațiile care conturează personalitatea și formează omul.

Sunt mândră să fac parte din echipa Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău, unde se oferă studii de calitate ce permite studierea specialităților:

 • 101510 ,,Turism”, calificarea „Agent de turism”, nivelul IV ISCED;
 • 72160 ,Tehnologia produselor obținute prin fermentare”, cu calificarea „Tehnician tehnolog”, nivelul IV ISCED;
 • 81230 ,,Viticultură și oenologie”, calificarea „Agronom”, nivelul IV ISCED;
 • 101310,,Organizarea serviciilor în hotele și complexe turistice”, calificarea „Recepționer”, nivelul IV ISCED;
 • 72150 ,,Tehnologia produselor de origine vegetală”, cu calificarea „Tehnician în industria alimentară”, nivelul IV ISCED, învățământ dual;
 • 811013 ,,Viticultor-vinificator”, nivelul III ISCED învățământ dual;
 • 101510  ,,Turism”, calificarea ,,Agent de turism”, nivelul IV ISCED ,învățământ dual.

Recunoștință, respect, gratitudine pentru fiecare personal în parte !

PUNCTE FORTE

 • Acreditarea externă  a  4 specialități;
 • Unica instituție de învățământ care pregătește specialiști  de nivelul IV ISCED în domeniul vinificației (specialitatea tehnologia produselor obținute prin  fermentare, calificarea tehnician tehnolog);
 • Imagine favorabilă a instituției și zona de amplasare în siguranță și liniște;
 • Mobilitatea academică a elevilor și cadrelor didactice în plină desfășurare;
 • Promovarea examenelor de calificare 100%;
 • 60% din elevi obține concomitent și diploma de BAC;
 • Rezultate bune la olimpiadele zonale/conferința Republicană;
 • Fiecare calificare oferită dispune de întregul material curricular;
 • Mai mult de 70% din absolvenți își continuă studiile sau sunt angajați în câmpul muncii;